Província de Barcelona


Sant Miquel de Vilageriu
(Tona, Osona)

41º 50,349'N ; 2º 12,578'E      
Situada dins del terme del castell de Tona, trobem aquesta capella propietat dels senyors de Vilageriu. Tant l'església com el lloc de Vilageriu apareixen documentats per primera vegada l'any 948 en el testament de l'ardiaca Guadamir.


Oficialment no ha tingut mai la categoria de parròquia, si bé apareix així citada en un document de l'any 1130.


El temple que ja existia en el segle X va ser substituït a finals del segle XI o principis del XII per l'edifici actual. Aquest es va reformar en època barroca.


L'església està formada per una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular.


L'absis està decorat amb un fris d'arcs cecs de grans dimensions.


En l'absis s'obren dues finestres de mig punt i de doble esqueixada: una orientada a l'est i l'altra al sud.


Dues finestres de similars característiques s'obren en el mur sud i una en el mur nord.


També s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada en la part superior del mur oest, que està coronat per un campanar de cadireta d'un sol ull, molt restaurat.


S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud, formada per un arc de mig punt adovellat i força restaurat.


Un cop dins el temple, veiem que la nau està dividida tres trams mitjançant arcs doblers de secció rectangular en la volta i pilastres semicirculars. La transició entre l'arc i les pilastres genera una mena de capitell molt primitiu. Els pilars de l'arc més occidentals són de planta rectangular.