Província de Barcelona


Sant Miquel d'Ordeig
(Les Masies de Voltregà, Osona)

42º 02,122'N ; 2º 13,312'E      
Església edificada entre els segles X i XI en l'antic terme del castell de Voltregà. Inicialment desenvolupava tasques de parroquial, que amb els segles va perdre i es va convertir en sufragània de l'església de Vinyoles d'Orís. Posteriorment, va passar a dependre del monestir de Santa Maria d'Amer, fins al moment de l'exclaustració de 1835.


El lloc d'Ordeig el trobem citat per primera vegada l'any 975, quan apareix citat en un document de compra-venda com un dels límits dels bens que són l'objectiu de la transacció econòmica. L'església, per la seva banda, no la trobem documentada fins l'any 1059, quan Miró Foguet va fer la donació del temple al monestir d'Amer.

Els monjos d'Amer van reedificar el temple, que va ser consagrat en 1104 pel bisbe de Vic, Arnau de Malla.


L'església  està formada per una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular. Aquests dos elements s'uneixen per un simple plec. La nau està coberta amb una volta lleugerament apuntada, reforçada per un arc toral, situat molt a prop de l'absis.


En la part central del tambor absidal s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada. Per la part exterior té un doble arc.


La porta actual és barroca i s'obre en el mur oest. Va ser construïda l'any 1618 en substitució de l'original romànica, que s'obria en el mur sud. També en aquest moment es va construir un campanar de cadireta de dos ulls.


En 1654 es va incendiar l'església, desapareixent d'aquesta manera un retaule gòtic de meitat del segle XV, fet per Jaume de Mesqueró. Durant la Guerra Civil el temple va ser profanat i no va ser restaurat fins l'any 1978.