Província de Barcelona


Sant Martí de la Nou
(La Nou de Berguedà, Berguedà)

42º 09,967'N ; 1º 53,114'E      
És en l'acta de consagració de l'església de Sant Andreu i Sant Miquel de Paradís de l'any 948 que trobem la primera referència al lloc de la Nou. L'església de Sant Martí apareix citada per primera vegada en l'acta de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell del finals del segle X.


L'església actual data del segle XII, quan es va construir una nova edificació consagrada l'any 1196 pel bisbe de la Seu d'Urgell Bernat de Castellbò.


L'església ha patit nombroses modificacions al llarg dels segles, especialment entre els segles XVII i XVIII, quan es van construir capelles laterals i es va aixecar un campanar de torre adossat al costat nord. El temple té una sola nau coberta amb volta apuntada. Aquesta nau està rematada a llevant per una capçalera trevolada, amb tres absis semicirculars totalment llisos. Els absis principal i sud tenen una finestra de mig punt i doble esqueixada en la part central.


El seu aparell està fet amb blocs de pedra de mides diferents i lleugerament escantonats, disposats en fileres més o menys regulars.


S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur oest, formada per tres arcs de mig punt en gradació protegits per un guardapols.


En la dovella central de l'arc del mig veiem pintada una creu.


Malgrat que la fusta de la porta ha estat renovada, s'hi ha tornat a posar la ferramenta romànica del segle XII amb que estava decorada.


Està formada per tires horitzontals de les que surten volutes en els extrems i en la part central. També s'han conservat els tiradors i part del forrellat.

Detall del forrellat   Detall de la ferramenta

Sobre la porta s'obre una finestra de mig punt, que com la porta té una motllura en forma de guardapols.


En 1967 van restaurar el temple i per això van desmuntar el retaule barro del segle XVIII. Dins seu es van localitzar tres lipsanoteques i diverses monedes de la primera època comtal de Barcelona. En elles s'hi conservaven algunes relíquies i uns fragments de pergamí, entre ells l'acta de consagració del temple.