Província de Barcelona


Sant Joan
(Avinyó, Bages)

41º 51,801'N ; 1º 58,282'E      
L'església es va construir en l'any 932 per ordre del comte Sunyer, segons constava en un pergamí que es conservava en l'arxiu parroquial i que va ser incendiat en el 1936. La seva advocació era Sant Andreu. No està clar si aquest era el seu emplaçament original o bé es va traslladar a aquí l'any 1232.  


Aquest temple del segle XIII ha estat molt modificat al llarg dels segles i resulta difícil trobar l'empremta romànica en la construcció actual. L'edifici tenia una sola nau, capçada a l'est per un transsepte on s'obrien tres absis semicirculars. Aquests van ser enderrocats en alguna de les moltes modificacions que ha patit el temple. En el segle XX es va voler retornar l'aparença romànica al temple i es va reconstruir la capçalera. Els tres absis estaven dedicats a Sant Joan, a Santa Coloma i a Santa Maria.


En el segle XVII es va produir la primera gran reforma: es va construir el baptisteri, la capella de Sant Antoni, la sagristia i la torre campanar. En el segle XIX es construeix una altra capella, dedicada al Santíssim i es decideix unificar l'exterior de totes les estances exteriors, es refà la façana oest i es suprimeixen els absis. Per tant del temple original només es conserven els murs laterals de la nau, malgrat les obertures practicades, però que no podem veure la seva fàbrica per l'arrebossat que els recobreixen.