Província de Barcelona


Sant Jaume de Fenollet
(Sant Bartomeu del Grau, Osona)

41º 59,403'N ; 2º 08,782'E     
Aquesta església es trobava dins l'antic terme del castell de Gurb, en el lloc de Fenollet, que s'esmenta per primera vegada l'any 1179. Hem d'esperar fins l'any 1257 per trobar les primeres notícies del temple. 

Vista general   

Des de l'antiguitat depenia de la parroquial de Sant Bartomeu del Grau. En desaparèixer l'església de Sant Miquel de l'Erm, li foren transferides algunes de les funcions parroquials que aquesta desenvolupava.

Vista general   

Està formada per una sola nau, coberta amb una volta de canó, que està reforçada per un arc toral, força ample.

Interior del temple    Interior del temple

La nau està capçada a l'est per un absis semicircular, decorat seguint el model llombard, amb arcs cecs i lesenes. L'absis està precedit d'un curt espai presbiteral.

Absis   

En la seva  part central s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada. Tant internament com externament, l'arc està resseguit per un altre fet amb lloses primes.


Una finestra de similars característiques s'obre en el mur sud.


En aquest mur també trobem una porta d'entrada. Aquesta es va construir en el segle XII per substituir l'original, que estava en el mur oest.


La primitiva porta va ser reoberta durant les darreres obres de restauració i actualment fa les funcions de finestra.


En aquest mateix mur hi trobem una finestra en forma de creu i un campanar de cadireta de dos ulls de factura posterior i que ha estat transformat al llarg dels segles, dotant-lo d'una planta de torre.

Façana oest    Façana oest