Província de Barcelona


Sant Cugat de Gavadons
(Collsuspina, Moianès)

41º 50,785'N ; 2º 10,440'E      
Les primeres notícies del lloc de Gavadons daten de l’any 948, quan formava part del terme del castell de Tona. L’església apareix esmentada com a Sant Cugat de Coll sa sima en l’any 968.


L’edifici actual es va construir en el segle XII, si bé ha estat molt modificada al llarg dels segles. Inicialment tenia la condició de parroquial, que va perdre en algun moment abans del segle XIV, quan depenia de Sant Andreu de Tona. En el segle XIX s'uneix a la parròquia de Collsuspina, moment en que es construeix una rectoria, tal i com consta en la llinda de la porta d'entrada en apareix la data de 1817.


Està formada per una nau de planta força irregular, a la que es va eliminar l’absis romànic per fer un presbiteri més gran. També es van construir capelles laterals en el segle XVI a mode de transsepte i es va modificar la volta de la nau.


En el segle XVIII es construeix una nova porta en la façana de ponent i es tapia l’original romànica del mur sud. Recentment s'ha tornat a obrir aquesta porta de mig punt.

Façana    Porta original

Ja en el segle XIX es construeix un campanar de torre, a mode de comunidor. També es divideix l'absis per allotjar-hi la sagristia.