Província de Barcelona


Sant Bartomeu de la Valldan
(Berga, Berguedà)

42º 05,402'N ; 1º 49,904'E      
Estava situada dins el terme del castell de Madrona, en el límit amb el castell d'Avià. No es tenen notícies de la seva dependència de Sant Pere de Madrona fins al segle XVIII, però és molt probable que tingués la condició de sufragània d'aquesta des dels seus inicis.  En el segle XIX es van girar les tornes i es va convertir en parroquial i en canvi Sant Pere de Madrona passà a ser la seva sufragània. Actualment depèn de la parroquial de Berga.


Ens trobem amb un edifici molt poc documentat i amb una orientació poc habitual doncs la capçalera mira cal al sud-est. A dia d'avui costa entendre perquè no es va respectar l'orientació canònica cap a l'est i la manca de documentació escrita no ens ajuda a resoldre el misteri. Fos com fos, aquest temple ha estat profundament reformat i només conserva part dels seus murs i alguns elements de l'època romànica. Els més destacats els trobem en el mur de ponent, fet amb carreus força treballats i disposats de manera més o menys regular. Aquí trobem una porta, actualment cegada, feta amb un arc de mig punt adovellat.


Prop de la capçalera trobem una finestra de mig punt i doble esqueixada. Probablement en el mur de llevant hi havia una finestra de similars característiques, però les modificacions que ha patit el temple emmascaren el seu rastre.


L'absis va ser eliminat i en el seu lloc es va construir una rectoria. També es va suprimir la coberta original, doncs l'actual està feta amb rajols, probablement del segle XV-XVI.

També es va reformar la façana del costat nord, on es va obrir una porta d'inspiració romànica, formada per dos arcs de mig punt en gradació i resseguits per un guardapols.