Província de Barcelona


Sant Andreu de la Manresana
(Prats de Rei, Anoia)

41º 41,758'N ; 1º 33,151'E      
El lloc de la Manresana apareix documentat per primera vegada l'any 1012, quan Oliba va vendre a Gualfred un terreny prop de la torre Manresana, situada pocs metres al nord del temple. L'església no apareix citada fins l'any 1043, en un altre document de compra-venda de terres.


Inicialment va ser parròquia, però a mitjans del segle XII ja figurava com a sufragània de la parròquia de Prats de Rei. De fet, l'any 1126, el bisbe de Vic, Ramon Gausfred, va donar l'església de Santa Maria de Prats i les seves sufragànies a l'ordre del Sant Sepulcre.  

Més o menys al mateix temps, en 1131, el comte Ramon Berenguer III en el seu testament va deixar la meitat del delme de la Manresana a Santa Maria de Solsona, benefici confirmat anys més tard per Ramon Berenguer IV i posteriorment pel rei Alfons I.  Aquest fet va provocar un conflicte entre les dues comunitats religioses fins l'any 1545.

L'edifici actual correspon a una reforma molt important feta en el segle XVIII i a les obres que es van fer en 1931. Aquest temple del XVIII va aprofitar alguns elements de l'església romànica, conservant part del mur nord.

En la resta dels murs podem trobar diversos elements reaprofitats del temple anterior, la majoria molt erosionats. N'hi ha tres que estaven esculpits amb motius florals dins de circumferències i altres elements entrellaçats.

Carreu esculpit   Carreu esculpit

Carreu esculpit


En una cantonada trobem un carreu que només es va esculpir en part. En l'angle inferior dret veiem uns arc apuntats estrets, que s'entrecreuen, com creant un cistell de vímet.


També es conserva un fragment de cornisa i un carreus amb franges decoratives.

Cornisa   Carreu amb una motllura