Província de Barcelona


Sant Andreu de Gargallà
(Montmajor, Berguedà)

41º 58,236'N ; 1º 41,971'E      
Sabem que l’església de Sant Andreu de Gargallà era una possessió de Santa Maria de Ripoll des del segle IX.


El temple actual és barroc, format per una sola nau. En el costat dret, entre la sagristia i el campanar trobem un absis pre-romànic, orientat a l’est. Exteriorment ha quedat totalment envoltat per les construccions posteriors.


En època moderna s’hi va obrir una porta, que va mutilar la part inferior d’una finestra de mig punt, amb els muntants una mica avançats i doble esqueixada. Aquesta va ser reconstruïda l’any 1988, quan es va restaurar aquest espai i es va eliminar el mur que el separava del temple.


Té planta rectangular i està cobert amb una volta de canó amb les lloses disposades a mode de plec de llibre.

Interior de l'absis   Interior de l'absis

L’arc triomfal és de ferradura.