Província de Barcelona


Sant Joan del Prat
(Taradell, Osona)

41º 52,105'N ; 2º 14,864'E      
Situada dins del terme del castell de Taradell, sempre va desenvolupar tasques de capella rural. La capella apareix documentada per primera vegada l'any 1099, quan Dalmau Icla va cedir-la a la canònica de Sant Tomàs de Riudeperes.


Durant els segles XIV i XV es produí una despoblació de la zona, quedant només quatre masos a la cura del temple. Aquesta situació es mantenia a finals del segle XVII quan el bisbe Pascual va fer reparar la volta i el cor. Un segle més tard la situació del temple continuava essent crítica i el bisbe Sarmentero encarregà la reparació i la cura del temple al mas Colomer, que en 1752 comença una profunda restauració.

Novament es va arranjar el temple en 1877, quan passà a dependre de la parròquia de Tona. Actualment manté el culte de manera esporàdica.


Ens trobem davant un temple de senzilla factura, atès el seu caràcter rural. Està formada per una nau rectangular capçada a l'est per un absis semicircular. La nau està coberta amb una volta de canó, mentre que l'absis presenta una volta de quart d'esfera.


El temple només tenia una finestra de mig punt i doble esqueixada en la part central de l'absis, que va ser cegada i substituïda per una finestra d'una sola esqueixada, situada a migjorn.


L'absis s'aixeca damunt d'un gran sòcol de més d'un metre d'alçada i cobert amb lloses de pedra.


Quan es va refer la volta també es va reforçar el mur nord, que sembla parcialment refet, amb tres contraforts.


En la reforma del segle XVIII es va cegar la porta original, situada en el mur sud i es va construir una de nova en el mur oest.

Antiga porta   Porta del mur oest

Corona aquesta façana un campanar de cadireta de dos ulls d'aquesta mateixa època.

Façana oest   Campanar de cadireta