Província de Barcelona


Torre de Castellnou
(Castellnou de Bages, Bages)

41º 51,057'N ; 1º 49,802'E      
Ens trobem davant d'un antic castell, concebut més com una torre de guaita que no pas com a refugi dels habitants del terme de Buc. Aquest castell es va aixecar vers el segle XI. Inicialment el temple de Buc no tenia cap fortificació, doncs estava defensat pel castell d'Or, de propietat comtal. Aquest va ser destruït totalment per les tropes d'al-Mansur de l'any 999. La destrucció va ser tant important, que els comtes van decidir no reconstruir-lo. D'aquesta manera el temple de Buc va quedar desprotegit i per això es va optar per construir un castell nou. Alguns estudiosos diuen que aquesta fortificació era aquest castell nou, però arran de la recuperació de l'antiga rectoria de Sant Andreu com a cementiri municipal, es va descobrir un pany de mur fet amb Opus Spicatum i per tant tot semblaria indicar que el castell nou era aquell i no pas aquesta torre, que només faria les funcions de torre de guaita. Sigui com sigui, l'any 1001 ja el trobem documentat el terme com Castell Nou, que anirà substituint el nom de Buc amb el pas dels anys.El domini eminent era dels comtes de Barcelona. Posteriorment sabem que des de principis del segle XI el domini feudal està en mans de la família Balsareny, però ben aviat va tornar al comtat de Barcelona. En 1187 va ser donat a Arbert de Castellvell, però creiem que no va durar gaire temps en mans d'aquesta família, doncs en  1246 el rei Jaume I va permutar-lo amb el bisbe de Vic per una sèrie de bens al regne de València. La mitra de Vic va mantenir aquest castell fins a la desaparició dels senyorius en el segle XIX. 

El castell era bàsicament una gran torre circular, actualment mig esberlada. S'assenta directament sobre la roca i actualment té una alçada d'uns dotze metres, tot i que de ben segur era més alta. Els seus murs tenen un gruix a nivell de terra de gairebé dos metres i mig. Aquesta gran amplada dels murs no deixava gaire espai a dins de la torre, però com hem comentat la seva funció era la de controlar el territori, no d'aixoplugar a gent. Estava dividit internament en tres nivell com podem deduir dels desgruixament dels murs.


En un dels costats de la torre veiem un gran esvoranc, que ens fa patir per la seva integritat.Malauradament són nombrosos els blocs de pedres que s'han anat desprenent de la torre i que podem trobar als seus voltants.


Als peus de la torre i cap al sud es poden veure les restes d'una construcció rectangular de la que es desconeix la seva funció.